Bị mất răng có niềng được không?

Mỗi cái răng dù ở vị trí nào cũng có tác dụng riêng của nó, không có vai trò thẩm mỹ thì cũng có công dụng cắn xé và nghiền nát thức ăn (trừ răng khôn). Việc thiếu mất 1 răng sẽ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cấu

Bị mất răng có niềng được không?

Mỗi cái răng dù ở vị trí nào cũng có tác dụng riêng của nó, không có vai trò thẩm mỹ thì cũng có công dụng cắn xé và nghiền nát thức ăn (trừ răng khôn). Việc thiếu mất 1 răng sẽ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cấu

Bài viết liên quan